Xe tải kéo sập cột bơm, hầm nhiên liệu cháy ngùn ngụt

27/06/2021 bởi Đội trưởng CarBro

Minh Vũ (theo Newsflare)