Xe máy lao từ trong nhà ra đường bị xe khác đâm - ai sai?

16/07/2021 bởi Đội trưởng CarBro

Tai nạn này xảy ra khá phổ biến, khi người điều khiển xe máy lao ra từ những nhà sát ngay lòng đường. Tôi thắc mắc, ở tình huống này thì phân định đúng sai như thế nào hoặc nếu có thiệt hại về người hay tài sản thì đền bù ra sao.

Độc giả Thu Mai