Xe không nộp phạt nguội sẽ bị từ chối đăng kiểm, nộp càng chậm thì "lãi" càng cao

31/05/2022 bởi Tân Quốc Vương

Chế tài phạt nguội đã làm giảm đáng kể tình trạng vi phạm giao thông ở Việt Nam, tuy nhiên, vẫn có nhiều người dân chưa thật sự có ý thức tự giác nộp phạt nguội, thậm chí là có người còn muốn trốn nộp phạt nguội.

Tất nhiên, việc trốn nộp phạt nguội là không thể. Căn cứ vào Khoản 1, Điều 73 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; trường hợp ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì sẽ theo thời gian đó.

Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 của Luật này. Việc khiếu nại, khởi kiện được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nếu quá thời hạn nộp phạt theo thông báo, thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp. Bên cạnh việc tính "lãi" cho thời gian chậm nộp phạt, xe ô tô của bạn còn bị từ chối đăng kiểm.

Thông tư 15/2022/TT-BCA quy định, thời hạn gửi thông báo cảnh báo đăng kiểm ô tô sẽ là 20 ngày (tính theo ngày thông thường chứ không phải ngày làm việc). Nếu sau 20 ngày kể từ ngày cơ quan Công an gửi thông báo phạt nguội mà người vi phạm không đến giải quyết thì phương tiện sẽ bị đưa vào phần mềm cảnh báo đăng kiểm của Cục đăng kiểm Việt Nam. Sau đó, xe sẽ bị từ chối đăng kiểm.

Điều đó đồng nghĩa với việc xe sẽ bị quá hạn đăng kiểm, lỗi này sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 - 4.000.000 đồng nếu điều khiển xe có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 01 tháng (kể cả rơ-moóc và sơ-mi rơ-moóc).

Phạt tiền từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng nếu điều khiển xe không có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định, trừ xe đăng ký tạm thời) hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên (kể cả rơ-moóc và sơ-mi rơ-moóc). Bên cạnh đó, còn bị tịch thu Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Giấy đăng ký xe, biển số không đúng quy định hoặc bị tẩy xóa; bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.