Xe con đi ngược chiều vòng xuyến

08/07/2021 bởi Đội trưởng CarBro

Vòng xoay này nằm trong khu Đại học quốc gia tại Hoà Lạc, mật độ giao thông khá thưa thớt nên nhiều xe thường tranh thủ đi ngược chiều đường, ngược chiều vòng xuyến tại đây.

Nguyên Vũ