'Xe có cửa sổ trời thể hiện đẳng cấp'

17/06/2021 bởi Đội trưởng CarBro

Đọc bài viết "Vì sao nhiều người Việt cuồng xe có cửa sổ trời?", tôi thấy rõ ràng xe có cửa sổ trời thể hiện sự khác biệt so với các phiên bản còn lại, cái này gọi là thể hiện bản thân, nhu cầu cao nhất của con người (ai thấy có cửa sổ trời tự hiểu là bản đầy đủ và cao cấp nhất). Ngoài ra, tôi sử dụng chức năng này trong một số trường hợp như sau.

Khi vào xe khởi động, tôi sẽ mở hết cửa sổ ra kể cả cửa sổ trời, cho quạt chạy số cao nhất giúp đẩy khí độc trong xe ra ngoài nhanh hơn.

Khi chạy trời nắng hoặc bụi tôi không bao giờ dám mở cửa sổ trời. Chỉ mở khi trời mát, ít bụi mà chỉ mở phần nắp dưới cửa sổ trời (còn cửa sổ trời không mở) để lấy sáng thôi.

Cửa sổ trời chỉ mở tất cả hai lớp khi về quê gần tới nhà, chở các bé rất thích ngó đầu lên khoe hàng xóm (tất nhiên lúc này chậm thật chậm dưới 20 km/h để an toàn).

Khi trong xe có khí hôi hám (xì hơi, mùi nồng...) thì có chức năng chỉnh phần đuôi cửa sổ trời hé lên 2 cm để tống khí này ra mà không làm ồn cabin vì đầu trước cửa sổ trời vẫn kín, chạy gió vẫn không lọt vào xe được.

Đặc biệt, cửa sổ trời có thể trở thành cửa thoát hiểm khi lỡ may xe rơi xuống nước sâu.

Với nhiêu đó tiện ích khi xe có cửa sổ trời đã khiến tôi hài lòng. Quan trọng là mình nên mở khi nào là hợp lý chứ không phải mở "tầm bậy tầm bạ" như: trời nắng mở ra làm chi, trời bụi mở ra làm chi, mưa tự nhiên cũng mở là chưa biết cách sử dụng.

Thân!

Độc giả Tề Liên Thắng