Vì sao động cơ diesel phải đi cùng turbo?

29/09/2022 bởi Trâm Trang
Vì sao động cơ diesel phải đi cùng turbo?
Tôi có thắc mắc về công dụng của Turbo tăng áp trên động cơ xe máy dầu, nhờ độc giả có kinh nghiệm giải thích.
Vì sao xe xăng thì không phải loại nào cũng cần turbo, mà xe dầu thì luôn phải có?