Vì sao đi quá tốc độ dưới 5 km/h không bị phạt?

31/07/2022 bởi Gia Bảo
Vì sao đi quá tốc độ dưới 5 km/h không bị phạt?
Nếu đi quá tốc độ dưới 5 km/h không bị phạt có đồng nghĩa với việc tôi được phép đi quá tốc độ 4 km/h có phải không?
Ví dụ trong khu dân cư, đường có dải phân cách, quy định tối đa 60 km/h, chạy 64 km/h không bị phạt, nhưng 65 km/h lại bị phạt. Tương tự trên cao tốc tối đa 120 km/h, chạy 124 km/h không bị phạt, nhưng 125 km/h lại bị phạt.

Nếu là khoảng cách để "trừ hao" thì tại sao lại là con số cố định 5 km/h, mà không phải theo tỷ lệ. Vì từ 60 lên 65 sẽ rất khác so với từ 120 lên 125. Nhờ mọi người cho ý kiến, xin cảm ơn.