Vauxhall Calibra (1989-1997) - 0,26

23/09/2022 bởi Duy Khánh
Vauxhall Calibra (1989-1997) - 0,26
Khi ra mắt vào 10/6/1989, Calibra là ôtô con sản xuất hàng loạt có thiết kế khí động học nhất trên thế giới, với 0,26 Cd và giữ ngôi suốt 10 năm sau, cho đến khi Honda Insight xuất hiện vào tháng 11/1999, với Cd là 0,25.