Tuy nhiên, công nghệ này sẽ chưa thể sớm mà có mặt trên xe đ...

21/05/2022 bởi Phương Thi
Tuy nhiên, công nghệ này sẽ chưa thể sớm mà có mặt trên xe điện phổ thông. Theo tìm hiểu thì phần nhiều các dự án phát triển pin thể rắn này đặt mục tiêu thương mại hóa vào năm 2025 hoặc 2030. Dù pin thể rắn được xem là tương lai của xe điện, Toyota lại dự tính áp dụng công nghệ này lên các mẫu xe lai điện trước tiên.
Với công nghệ pin hiện tại, dự báo về giá pin mới nhất được Bloomberg đăng tải, cho rằng giá pin lithium-ion vào 2020 là 137 USD/kWh, dự tính tới 2023 còn khoảng 100 USD/kWh; tới 2030 thì chỉ còn 62 USD/kWh, có thể suy luận rằng chi phí thay thế khối pin lithium-ion có dung lượng 100kWh sẽ tốn ít nhất 6.200 USD.