Từ ngày 12/1/2022, VinFast chính thức nâng thời gian bảo hàn...

10/07/2022 bởi Hoài An
Từ ngày 12/1/2022, VinFast chính thức nâng thời gian bảo hành cho xe Lux SA2.0 đã và sẽ bán ra thị trường lên thành 10 năm hoặc 200.000 km (tuỳ điều kiện nào đến trước).

Tham khảo giá niêm yết xe VinFast Lux SA2.0 cập nhật tháng 7/2022

Mẫu xe Giá niêm yết
(VND) Ưu đãi
50% LPTB Ưu đãi giá Chính sách kích cầu (VND)
Trừ vào giá bán
(VND) Trả góp bảo lãnh
lãi suất vượt trội Trả thẳng
100% giá trị xe
VinFast Lux SA2.0
Tiêu chuẩn 1.552.090.000 94.800.000 160.00.000 1.257.290.000 1.160.965.000
VinFast Lux SA2.0
Nâng cao 1.642.968.000 99.864.000 140.00.000 1.403.104.000 1.258.704.000
VinFast Lux SA2.0
Cao cấp 1.835.693.000 11.534.000 140.00.000 1.584.159.000 1.423.134.000
*Với gói bảo lãnh lãi suất vượt trội, VinFast sẽ hỗ trợ lãi suất 2 năm đầu và bảo lãnh lãi suất không vượt quá 10,5% từ năm thứ 3 đến năm thứ 8.