Từ 21-5: Áp dụng nhiều quy định mới quan trọng về phạt nguội

10/05/2022 bởi Le Nam
Từ 21-5: Áp dụng nhiều quy định mới quan trọng về phạt nguội

Tăng thời hạn xử lý phạt nguội và thời hạn gửi thông báo cảnh báo đăng kiểm ôtô; Công dân không cần quay lại nơi vi phạm giải quyết phạt nguội… là những quy định mới quan trọng, liên quan đến phạt nguội có hiệu lực từ 21-5.