Trong tháng 4/2022, đa phần những mẫu xe đều có sự tăng trưở...

12/05/2022 bởi Phương Thi
Trong tháng 4/2022, đa phần những mẫu xe đều có sự tăng trưởng về mặt doanh số. Bất ngờ nhất là "anh em" nhà Honda gồm City và CR-V với doanh số lần lượt 3.013 và 2.093 xe, đứng thứ nhất và thứ 4 trong bảng xếp hạng.