Trong nửa đầu tháng 6/2022, cả nước nhập khẩu 7.391 ô tô ngu...

23/06/2022 bởi Trâm Trang
Trong nửa đầu tháng 6/2022, cả nước nhập khẩu 7.391 ô tô nguyên chiếc các loại với tổng kim ngạch đạt 173,23 triệu USD. Trong đó ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm tới 5.819 xe.
Hơn 7,3 nghìn ô tô nhập khẩu về Việt Nam nửa đầu tháng 6, chủ yếu là xe dưới 9 chỗ

Hơn 7,3 nghìn ô tô nhập khẩu về Việt Nam nửa đầu tháng 6, chủ yếu là xe dưới 9 chỗ.

Tổng cục Hải quan vừa thống kê sơ bộ tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 6/2022 (từ ngày 01/6 đến ngày 15/6/2022). Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vẫn duy trì ở mức cao trong 15 ngày đầu tháng 6.

Cụ thể, trong 15 ngày đầu tháng 6/2022, cả nước nhập khẩu 7.391 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch đạt 173,23 triệu USD. So với nửa đầu tháng 5/2022 nhập khẩu 8.366 ô tô nguyên chiếc các loại với tổng kim ngạch 215,48 triệu USD, thì nửa đầu tháng 6 xe nhập về giảm nhẹ cả về lượng và kim ngạch.