Trong đó, giá dịch vụ đăng kiểm với xe ô tô chở người dưới 1...

08/10/2022 bởi Hải An
Trong đó, giá dịch vụ đăng kiểm với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi là 250.000 đồng/xe.

Từ ngày 8/10, giá dịch vụ đăng kiểm ô tô con tăng lên 250.000 đồng/lượt - Ảnh 1.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 24/8/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 55/2022/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 238/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 8/10/2022. Giá dịch vụ đăng kiểm các loại xe đồng loạt tăng thêm 10.000 đồng/lượt. Trong đó, đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, mức giá đăng kiểm tăng từ 240.000 đồng lên 250.000 đồng.

Hiện nay, một chiếc xe đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải có tuổi đời sản xuất đến 7 năm thì chu kỳ kiểm định là 18 tháng, tuổi đời 7-12 năm chu kỳ là 12 tháng và những xe trên 12 năm cứ 6 tháng phải đi kiểm định 1 lần.

Nếu xe đến 9 chỗ và có kinh doanh vận tải, chu kỳ là 12 tháng với xe sản xuất đến 5 năm và 6 tháng với xe sản xuất trên 5 năm. Nếu xe có cải tạo, chu kỳ là 6 tháng.

Từ ngày 8/10, giá dịch vụ đăng kiểm ô tô con tăng lên 250.000 đồng/lượt - Ảnh 2.
Ngoài việc tăng giá dịch vụ thêm 10.000 đồng, các quy định khác vẫn giữ nguyên. Những xe cơ giới kiểm định không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải bảo dưỡng sửa chữa để kiểm định lại. Nếu việc kiểm định lại được tiến hành cùng ngày với lần kiểm định đầu thì miễn thu đối với kiểm định lại lần 1 và 2, từ lần thứ 3 trở đi mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% mức giá quy định.

Nếu việc kiểm định lại tiến hành sau 1-7 ngày, mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% giá quy định.


Nếu việc kiểm định lại tiến hành sau 7 ngày, thì giá kiểm định được tính như lần đầu.

Bên cạnh việc tăng giá dịch vụ đối với xe cơ giới đang lưu hành, Thông tư 55 cũng tăng giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với thiết bị, xe máy chuyên dùng đang lưu hành 10.000 đồng/chiếc.

Trong khi đó, giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trong cải tạo sẽ được giữ nguyên.