Trên các mẫu xe dung tích nhỏ hoặc không phải hiệu suất cao,...

11/07/2022 bởi Hải An
Trên các mẫu xe dung tích nhỏ hoặc không phải hiệu suất cao, việc lắp thêm cụm cánh gió dường như không có nhiều tác dụng, mục đích duy nhất là để trang trí thẩm mỹ.

Dễ dàng bị hỏng cũng là nhược điểm bởi cụm cánh gió thường làm bằng vật liệu nhẹ. Ngoài ra gây khó lắp đặt bởi ngay từ đầu một số xe được tạo ra không để lắp cụm cánh gió.

Thậm chí việc lắp thêm cụm cánh gió sẽ tác động tiêu cực nhiều hơn tích cực như làm nặng xe, giảm khả năng khí động học, tăng mức tiêu hao nhiên liệu. Ngoài ra ở một số thị trường như Việt Nam, việc lắp thêm cụm cánh gió ở một số mẫu xe sẽ không có được phép đăng kiểm.