Trách nhiệm bồi thường thuộc về ai?

30/07/2022 bởi Hoà Hảo
Trách nhiệm bồi thường thuộc về ai?
Theo luật sư Nguyễn Thịnh - Công ty Luật Lincon, nếu Volvo Hà Nội nhận sửa chữa chiếc xe (dù không có văn bản nhưng có sự chấp thuận) thì trách nhiệm bồi thường thuộc về Volvo Hà Nội theo điều 597, Bộ luật Dân sự năm 2015. Như vậy, ngay cả khi nhân viên của đại lý có lỗi hay không, Volvo Hà Nội vẫn phải đứng ra bồi thường chiếc xe. Sau đó, Volvo Hà Nội có quyền yêu cầu nhân viên gây ra sự việc hoàn trả tiền bồi thường.

Trách nhiệm bồi thường thuộc về ai? a1

Đứng trên phương diện pháp lý, hiện tại vẫn chưa xác định được trách nhiệm bồi thường thuộc về ai.

Nếu nhân viên của Volvo Hà Nội nhận sửa chữa xe thông qua sự yêu cầu của Ferrari Việt Nam thì trách nhiệm thuộc về Ferrari Việt Nam. Theo lời anh H, anh chỉ biết đến Ferrari Việt Nam và do sự chỉ định của Ferrari nên mới giao xe lại cho kỹ sư. Việc nhân viên Volvo thực hiện việc sửa xe chính là nhân danh Ferrari Việt Nam để thực hiện dịch vụ cho khách hàng. Do đó, khi thiệt hại xảy ra thì trách nhiệm bồi thường thuộc về Ferrari Việt Nam.

Trường hợp nhân viên Volvo tự nhận sửa chữa bên ngoài và có thỏa thuận riêng với chủ xe, không thông qua Ferrari Việt Nam, cũng không báo cáo quản lý, điều hành của Volvo Hà Nội thì Volvo Hà Nội và Ferrari Việt Nam không liên quan đến giao dịch này, trách nhiệm thuộc về người được nhờ lái hộ và nhận sửa chữa xe của anh H.

Theo quy định nội bộ, nhiều khả năng 2 người nhân viên của Volvo Hà Nội đã vi phạm quy định nội bộ nên có thể sẽ phải chịu hình thức kỷ luật theo nội quy của người sử dụng lao động.