Toyota Prado Matte Black Edition bán ra tại Nhật Bản với giá...

04/08/2022 bởi Hoà Hảo
Toyota Prado Matte Black Edition bán ra tại Nhật Bản với giá từ 32.860-39.000 USD. Mẫu SUV bản đặc biệt thuộc thế hệ thứ tư, giới thiệu vào năm 2009. Từ đó đến nay, Prado nhận được các bản nâng cấp lớn vào những năm 2013 và 2017.