Toyota Highlander 2023 thêm công nghệ và động cơ turbo mới

08/07/2022 bởi Kim Mai
Toyota Highlander 2023 thêm công nghệ và động cơ turbo mới
Một vài tháng sau khi công bố những nâng cấp dành cho Highlander 2023 tại Mỹ, Toyota cũng thực hiện một số thay đổi dành cho phiên bản châu Âu của mẫu SUV này.