Tổng thống Eisenhower đã từng gọi Willys Jeep là “một trong...

27/04/2022 bởi Hải An
Tổng thống Eisenhower đã từng gọi Willys Jeep là “một trong ba vũ khí quyết định mà Mỹ có được trong giai đoạn Chiến tranh thế giới thứ 2”.