Tôi đã nhờ độc giả tư vấn nên mua City RS hay K3 tiêu chuẩn....

16/04/2022 bởi Ngọc Châu
Tôi đã nhờ độc giả tư vấn nên mua City RS hay K3 tiêu chuẩn. Cũng thời gian gần đây tôi thấy độc giả phân ra hai nhóm yêu ghét xe Nhật - Hàn. Có nhiều người nói xe Hàn nhanh hỏng và xuống cấp. Vậy tôi xin hỏi tiếp nếu tôi mua Kia K3 Luxury, ngày đi làm 16 km (cả đi lẫn vê), tháng về quê một hoặc hai lần cách chỗ làm việc 90 km thì xe sử dụng tốt trong bao lâu.