Tôi cần mua ghế trẻ em để gắn vào xe có móc Isofix, nhờ tư v...

04/05/2022 bởi Trâm Trang
Tôi cần mua ghế trẻ em để gắn vào xe có móc Isofix, nhờ tư vấn dùng loại nào ổn mà không quá đắt.
Tiêu chí của tôi là có thể dùng tới khi con khoảng 6-7 tuổi, ghế ngả được, có Isofix, tuỳ chỉnh được độ cao lưng.