Thời hạn đăng kiểm của mỗi loại hình xe cơ giới cũng không g...

29/07/2022 bởi Gia Bảo
Thời hạn đăng kiểm của mỗi loại hình xe cơ giới cũng không giống nhau. Ví như xe ô tô kết cấu dưới 9 chỗ ngồi không phục vụ mục đích kinh doanh vận tải sẽ có chu kỳ đăng kiểm lần đầu là 30 tháng. Tiếp sau đó sẽ thực hiện kiểm định định kỳ 18 tháng cho đến năm thứ 7; 12 tháng tính từ năm thứ 7 đến năm thứ 12 và 6 tháng ở những năm tiếp theo.

Nếu ô tô hết hạn nhưng chủ xe không đưa đi đăng kiểm sẽ chịu mức phạt hành chính khá cao, từ 3-4 triệu đồng đối với trường hợp quá hạn 1 tháng; từ trên 1 tháng sẽ là 4-6 triệu đồng.

Bên cạnh xử phạt hành chính, chủ xe quá hạn đăng kiểm có thể bị thu giữ giấy phép lái xe trong thời gian từ 1-3 tháng.