Thay đổi mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo v...

03/09/2022 bởi Duy Khánh
Thay đổi mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới từ ngày 8-10.
Ngày 24-8, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 55/2022 (sửa đổi Thông tư 238/2016) quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành.

Theo đó, Thông tư thay đổi mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.

Cụ thể, mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành tại Biểu 1 kèm theo Thông tư 55/2022.

Trong đó, xe Rơ moóc, sơ mi rơ moóc: 190.000 đồng/xe (hiện hành 180.000 đồng/xe); Xe ô tô chở người trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt: 360.000 đồng/xe (hiện hành 350.000 đồng/xe); Xe ô tô chở người từ 25 đến 40 ghế (kể cả lái xe): 330.000 đồng/xe (hiện hành 320.000 đồng/xe);…

Mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với thiết bị, xe máy chuyên dùng đang lưu hành tại Biểu 2.

Trong đó, máy ủi công suất đến 100 mã lực: lần đầu 350.000 đồng/chiếc, định kỳ 280.000 đồng/chiếc (hiện hành: lần đầu: 340.000 đồng/chiếc, định kỳ 270.000 đồng/chiếc); Máy ủi công suất từ 101 đến 200 mã lực: lần đầu 430.000 đồng/chiếc, định kỳ 350.000 đồng/chiếc (hiện hành: lần đầu: 420.000 đồng/chiếc, định kỳ 340.000 đồng/chiếc);…

Thông tư 55/2022 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ 8-10.