Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh tạm tính xe Toyota Fortun...

25/04/2022 bởi Phương Thi
Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh tạm tính xe Toyota Fortuner máy dầu (lắp ráp) cập nhật tháng 4/2022

Mẫu xe Giá niêm yết
(tỷ VND) Giá lăn bánh tạm tính giảm 50% lệ phí trước bạ
theo Nghị định 103/2021/NĐ-CP (tỷ VND) Ưu đãi
Hà Nội TP. HCM Tỉnh/TP khác
Toyota Fortuner 2.4 MT 4x2 0,995 1,092 1,082 1,063 - Giảm 10% phí
bảo hiểm vật chất xe
- Ưu đãi lãi suất vay
Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 1,080 1,182 1,171 1,152
Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 Legender 1,195 1,304 1,292 1,273
Toyota Fortuner 2.8 AT 4x4 1,388 1,508 1,495 1,476
Toyota Fortuner 2.8 AT 4x4 Legender 1,426 1,549 1,534 1,515
*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Giá xe Toyota Fortuner tháng 4/2022, giảm 50% LPTB và lãi suất vay - 4

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh tạm tính xe Toyota Fortuner máy xăng (nhập khẩu) cập nhật tháng 4/2022

Mẫu xe Giá niêm yết
(tỷ VND) Giá lăn bánh tạm tính (tỷ VND) Ưu đãi
Hà Nội TP. HCM Tỉnh/TP khác
Toyota Fortuner 2.7 AT 4x2 1,154 1,315 1,292 1,273 - Giảm 10% phí
bảo hiểm vật chất xe
- Ưu đãi lãi suất vay
Toyota Fortuner 2.7 AT 4x4 1,244 1,416 1,391 1,372
*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.