Tham khảo giá lăn bánh tạm tính xe ô tô VinFast Fadil cập nhật tháng 7/2022

07/07/2022 bởi Ngọc Châu
Tham khảo giá lăn bánh tạm tính xe ô tô VinFast Fadil cập nhật tháng 7/2022

Mẫu xe Giá xe (VND) Giá lăn bánh tạm tính (VND)
Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác
VinFast Fadil Tiêu chuẩn 352.500.000 417.137.000 410.087.000 391.087.000
VinFast Fadil Nâng cao 383.100.000 451.409.000 443.747.000 424.747.000
VinFast Fadil Cao cấp 419.100.000 491.729.000 483.347.000 464.347.000