Tại Thái Lan, Honda Civic Sedan e: HEV có giá dự kiến từ 1.1...

25/04/2022 bởi Văn Tuấn
Tại Thái Lan, Honda Civic Sedan e: HEV có giá dự kiến từ 1.150.000 baht tương đương hơn 780 triệu đồng cho bản EL + và từ 1.270.000 baht tương đương 870 triệu đồng cho bản RS. Mức giá này cao hơn Civic Sedan 1.5 VTEC Turbo, bắt đầu từ 964.900 baht (28.740 USD) cho EL và 1.009.900 baht tương đương 691 triệu đồng cho EL +, mặc dù có công suất giống nhau.