Tại quận Manhattan (thuộc thành phố New York) theo thống kê...

09/10/2022 bởi Kim Mai
Tại quận Manhattan (thuộc thành phố New York) theo thống kê chỉ có 29 trạm xăng, trong khi số trạm sạc xe điện lại có đến 320 trạm, tức gấp hơn 11 lần trạm xăng.

Theo dữ liệu của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE), với người dân sinh sống hoặc làm việc ở Manhattan, việc tìm một nơi để sạc xe điện dễ gấp hơn 11 lần so với tìm một trạm xăng.

Quận đông dân cư nhất của thành phố New York có đến 320 trạm sạc, cao gấp nhiều lần so với chỉ 29 trạm xăng.

Ông Pasquale Roman, CEO của ChargePoint Holdings, chia sẻ với Bloomberg nhận định rằng sự phổ biến ngày một gia tăng của ôtô điện sẽ là dấu chấm hết cho những trạm xăng hiếm hoi còn hiện hữu tại Manhattan.