Subaru Crosstrek 2017 nhận được điểm số cao về hiệu suất, kh...

25/09/2022 bởi Trâm Trang
Subaru Crosstrek 2017 nhận được điểm số cao về hiệu suất, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và sự thoải mái, nhưng nó lại nhận được điểm số trung bình về mức độ hài lòng của chủ sở hữu.

Tuy nhiên, nó không hoàn hảo về xếp hạng khí nhà kính và khói bụi.

Subaru Crosstrek 2017 nhận được 19 mpg khi lái xe trong thành phố, 34 mpg khi lái xe trên đường cao tốc và 26 mpg tổng thể (quy đổi tương đương 12,3 lít, 6,9 lít và 9 lít).