Trích ngang

Nói thằng bạn mua chiếc xe nào mạnh mẽ vào, nó bảo mua Lamborghini mình cũng nghĩ vậy là chuẩn rồi, cho đến khi nó đưa con xe đến
no-avt
Đã bảo anh cưỡi ngựa hoang mà, uy tín luôn đấy
no-avt

Không có bài viết