Porsche Taycan Cross Turismo lập kỷ lục Guinness Thế giới kh...

05/05/2022 bởi Le Nam
Porsche Taycan Cross Turismo lập kỷ lục Guinness Thế giới khi quay tròn 69 vòng liên tục không dừng

Porsche Taycan Cross Turismo đã lập kỷ lục Guinness Thế giới khi tạo ra 69 vòng tròn liên tiếp trên băng ở Thụy Điển.