Ô tô sản xuất trong nước sẽ tiếp tục được gia hạn ưu đãi thuế?

14/07/2021 bởi Car Bro

Trong trường hợp ưu đãi thuế cho ô tô sản xuất trong nước không được gia hạn, rất có thể nhiều mẫu xe sẽ bị tăng giá bán.

Cụ thể, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành về Dự thảo Tờ trình Chính phủ với nội dung chính là đề xuất tiếp tục thực hiện Chương trình ưu đãi thuế đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (thực hiện từ ngày 16/11/2017 và sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2022). Trong đó, các doanh nghiệp phù hợp với các điều kiện nằm trong Chương trình ưu đãi trên được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu là 0% đối với linh kiện ô tô nhập khẩu mà trong nước chưa sản xuất được.

Chương trình ưu đãi thuế cho ô tô sản xuất trong nước được bổ sung là nội dung thuộc Nghị định 125/2016/NĐ-CP ban hành ngày 16/11/2017 để sửa đổi bổ sung một số điều trong Nghị Định 122/2016/NĐ-CP.

Chương trình ưu đãi thuế cho ô tô sản xuất trong nước là nội dung thuộc Nghị định 125/2016/NĐ-CP ban hành ngày 16/11/2017 để sửa đổi bổ sung một số điều trong Nghị Định 122/2016/NĐ-CP.

Dù rằng còn 1 năm nữa Chương trình ưu đãi thuế cho ô tô sản xuất trong nước mới kết thúc nhưng để có thể chuẩn bị kế hoạch sản xuất cũng như phát triển, Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) và các doanh nghiệp cũng như địa phương đã đề xuất Chính phủ sớm có quyết định tiếp tục gia hạn Chương trình này hay không. Trong trường hợp không được gia hạn, nhiều hãng xe sản xuất, lắp ráp xe trong nước sẽ phải đội thêm nhiều chi phí cho khâu linh kiện, phụ tùng ô tô, đặc biệt khi tỉ lệ nội địa hóa của nhiều đơn vị vẫn chưa có và như một hệ quả tất yếu, giá bán của nhiều mẫu xe sẽ phải điều chỉnh.

Trước thông tin đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì rà soát, đánh giá tổng thể việc thực hiện Chương trình nghiên cứu cũng như đề xuất các nội dung cần sửa đổi hoặc bổ sung nếu tiếp tục gia hạn. Theo đó, trong văn bản ký ngày 13/7/2021, Bộ Tài chính đề nghi các Bộ, ngành đánh giá chi tiết kết quả thực hiện Chương trình và đề nghị Bộ Công thương cùng VAMA có ý kiến đóng góp với nội dung dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 57/2020/NĐ-CP và gửi lại sớm trước ngày 20/7/2021.

Cũng trong dự thảo lấy ý kiến đóng góp, Bộ Tài chính đồng ý với việc tiếp tục thực hiện Chương trình ưu đãi thuế cho ô tô sản xuất trong nước nhưng cần sửa đổi một số điểm như điều kiện khí thải, sản lượng chung, sản lượng tối thiếu và kỳ xem xét ưu đãi thuế. Trước đó vào ngày 25/5/2020, Chính phủ từng ban hành Nghị định 57/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP và NĐ 125/2017/NĐ-CP) trong đó đã sửa đổi và bổ sung nhiều nội dung của Chương trình ưu đãi thuế nhằm phù hợp với yêu cầu cũng như bối cảnh mới.

Theo tin xe