Nữ văn phòng muốn mua xe đi làm, nếu chọn Mazda tôi phải chờ...

20/05/2022 bởi Phương Thi
Nữ văn phòng muốn mua xe đi làm, nếu chọn Mazda tôi phải chờ một tháng mới có xe, còn nếu chọn Fadil thì được nhận xe luôn.
Xin hỏi tôi nên chọn phương án mua xe nào?