Những lưu ý khi sử dụng Apple CarPlay

11/07/2022 bởi Ngọc Châu
Những lưu ý khi sử dụng Apple CarPlay
Sau khi khởi động xe, hãy kiểm tra xem trợ lý giọng nói Siri đã bật hay chưa, tiếp theo là kết nối iPhone với xe.
Nếu ô tô tương thích với Apple CarPlay thông qua cáp USB thì bạn cần kết nối iPhone vào cổng USB.
Nếu xe tương thích với CarPlay không dây, bạn nên nhấn và giữ nút lệnh thoại trên vô lăng để đảm bảo xe đang ở chế độ ghép đôi Bluetooth.
Vào phần Cài đặt > Cài đặt chung > CarPlay để chọn mẫu xe kết nối với điện thoại
Để sử dụng Siri quản lý Apple CarPlay, người dùng nhấn và giữ nút lệnh thoại và đặt câu hỏi. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể chạm và giữ nút Home của CarPlay trên màn hình cảm ứng và đặt câu hỏi.