Ngày nay, động cơ đốt trong đang bị đặt sang một bên khi so...

29/09/2022 bởi Gia Bảo
Ngày nay, động cơ đốt trong đang bị đặt sang một bên khi so sánh và độ sạch, sự yên tĩnh với động cơ điện. Nhưng từ cuối những năm 1890 và đầu 1900 đã bắt đầu có ôtô động cơ điện. Tuy nhiên, động cơ xăng và dầu lại nhẹ hơn, rẻ hơn và pin của động cơ điện thời kỳ đầu không dự trữ được nhiều năng lượng như ngày nay, vì thế không được phát triển thêm.

Phải đến 100 năm sau, xe điện mới thực sự trở lại. Lúc đầu là bán tải điện Chevrolet S-10 (1997-1998) dựa trên mẫu General Motors EV1 - xe điện sản xuất hàng loạt đầu tiên (1996-1999), rồi đến những Chevrolet Volt hay Nissan Leaf.