Nằm trong xu hướng toàn cầu về việc tạo ra những mẫu SUV cỡ...

13/04/2022 bởi Thuỳ Trang
Nằm trong xu hướng toàn cầu về việc tạo ra những mẫu SUV cỡ nhỏ Macan đã giúp Porsche tiếp cận đến nhiều khách hàng trẻ với tài chính vừa phải và đây cũng là mẫu SUV khá phù hợp với các đô thị lớn.