Năm 2021, Toyota Rush được nhà sản xuất trường kỳ áp dụng kh...

28/05/2022 bởi Kim Mai
Năm 2021, Toyota Rush được nhà sản xuất trường kỳ áp dụng khuyến mãi và nâng cấp nhẹ bổ sung một vài trang bị nhưng vẫn chưa thể qua mặt được các đối thủ trong cùng phân khúc.