✗ Một vài điểm chưa hoàn thiện hết ở phần mềm như camera 360...

25/09/2022 bởi Hoài An
✗ Một vài điểm chưa hoàn thiện hết ở phần mềm như camera 360 bật thường xuyên thường làm cho trình nghe nhạc không ổn định, âm lượng cảnh báo hỗ trợ lái hơi to.

✗ Khi dừng xe tắt máy rồi lại bật máy đi, rồi dừng tắt máy, bật máy đi, liên tục như vậy thì có lúc bật máy lên có báo lỗi, phải tắt máy khoá cửa 5 phút sau quay lại mới hết.