Mỗi công trình sẽ có những nhu cầu khác nhau

09/06/2022 bởi Duy Khánh
Mỗi công trình sẽ có những nhu cầu khác nhau

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp khác, quá trình này còn khó khăn hơn nhiều. Brent Clark là giám đốc điều hành của Wattblock, một công ty tư vấn làm việc với các ủy ban dân cư để cải thiện tính bền vững của các khu chung cư. Ông nói rằng uỷ ban quản lý dân cư là một phần quá trình điện khí hóa bị trì trệ.

Clark nói: "Hãy coi các tầng lớp người dân là cấp thứ tư của chính phủ. Bạn đã có liên bang, tiểu bang, địa phương và sau đó là các tầng lớp dân cư. Những tòa nhà đó sẽ không khử carbon theo ý muốn của chính người dân, họ cần sự trợ giúp từ các cấp chính phủ thứ nhất, thứ hai và thứ ba để giúp họ trên con đường khử carbon, điện khí hóa".


Clark cho rằng cư dân của các tòa nhà đã cũ là những người phải đối mặt với nhiều thách thức lớn nhất. Mỗi tòa nhà sẽ có những nhu cầu khác nhau, nên không có một giải pháp chung cho tất cả.

Tuy nhiên, Clark cho biết các tòa nhà cũ có khả năng sẽ bị buộc phải tăng ít nhất gấp đôi hoặc gấp ba công suất để đáp ứng nhu cầu trong tương lai của khách thuê. Nhiều cư dân chung cư cũng đang tìm kiếm các thiết bị sạc cho xe điện trong bãi đỗ xe của tòa nhà.