Mercedes Việt Nam điều chỉnh giá lần thứ 3 trong năm nay, AM...

05/05/2022 bởi Le Nam
Mercedes Việt Nam điều chỉnh giá lần thứ 3 trong năm nay, AMG GT 53 Coupe tăng tổng 420 triệu đồng

Như vậy, trong vòng chưa đầy nửa năm, Mercedes Việt Nam đã có 3 lần điều chỉnh giá, ở lần điều chỉnh này, các sản phẩm đều tăng giá so với trước đó.