Mercedes-Maybach S680 2022 đầu tiên ra biển trắng tại Việt N...

15/04/2022 bởi Le Na,
Mercedes-Maybach S680 2022 đầu tiên ra biển trắng tại Việt Nam: Giá xe lăn bánh hơn 30 tỷ đồng
Tại Việt Nam, hiện đã có 3 chiếc Mercedes-Maybach S680 2022 tìm được chủ nhân nhưng chỉ có một chiếc đã hoàn thành thủ tục đăng ký, chính là chiếc trong bài. Xe đeo biển Hà Nội nên chi phí lăn bánh của chiếc Maybach S680 này sẽ rơi vào hơn 3 tỷ đồng