Mercedes-Benz theo bước BMW, quyết không phụ thuộc vào các dịch vụ của Google

10/05/2022 bởi Le Nam
Mercedes-Benz theo bước BMW, quyết không phụ thuộc vào các dịch vụ của Google

Mercedes-Benz hiểu mong muốn của khách hàng về một tương lai kết nối và tự chủ, nhưng thương hiệu Đức muốn thực hiện điều đó mà không có sự tham gia của Google.