Lucid Glass Cockpit (34 inch):

04/06/2022 bởi Hoà Hảo
Lucid Glass Cockpit (34 inch):
Màn hình 5K 34 inch có tên Glass Cockpit gần như chiếm trọn không gian táp lô trên xe Lucid và thực tế có thể được phân thành 3 phần: chính giữa đảm nhiệm hiển thị thông số, bên trái là bảng điều khiển trong khi bên phải phục vụ mục đích giải trí.