Lamborghini nhận giải thưởng phát triển bền vững Green Star 2022

10/05/2022 bởi Le Nam
Lamborghini nhận giải thưởng phát triển bền vững Green Star 2022

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Lamborghini được công nhận là một trong những doanh nghiệp có đóng góp trong lĩnh vực phát triển bền vững tại Italy.