Không chỉ thiết kế, các hãng xe Trung Quốc giờ cũng chẳng cầ...

18/04/2022 bởi Kim Mai
Không chỉ thiết kế, các hãng xe Trung Quốc giờ cũng chẳng cần mượn kỹ thuật của người ngoài mà vẫn sở hữu những nền tảng ấn tượng riêng. Ta có thể lấy ví dụ như chiếc Nio EP9 hiện đang là xe điện hoàn tất Nurburgring nhanh nhất hay Geely cho Mercedes mượn khung gầm xe điện để chế tạo Smart #1.