Kết quả khảo sát trên 1.147 đáp viên trong độ tuổi tiềm năng...

31/07/2022 bởi Hoài An
Kết quả khảo sát trên 1.147 đáp viên trong độ tuổi tiềm năng mua ô tô, có đến 99.4% người tiêu dùng trên 25 tuổi đã từng nghe tới ô tô điện, trong đó 82% người quan tâm và từng tìm hiểu về ô tô điện. Đáng chú ý, với những người đã và đang tìm hiểu sâu sắc về ô tô điện, có tới 46.08% chắc chắn chọn mua ô tô điện trong 12 tháng tới.
Hơn 46% người Việt được khảo sát chắc chắn chọn mua ô tô điện trong 12 tháng tới

Hơn 46% người Việt được khảo sát chắc chắn chọn mua ô tô điện trong 12 tháng tới. (Ảnh: Internet)

Xe điện đã và đang trở thành xu hướng tất yếu của ngành công nghiệp ô tô thế giới, và Việt Nam cũng không nằm ngoài cuộc. Năm 2022 là năm bước ngoặt của ô tô điện tại Việt Nam khi nhiều hãng xe liên tục đổ bộ, tạo thêm cơ hội cho người tiêu dùng trong nước dần tiếp xúc với "xe xanh".