Indonesia sở hữu nguồn nguyên liệu lớn nhất thế giới để sản xuất pin xe điện

09/05/2022 bởi Le Nam
Indonesia sở hữu nguồn nguyên liệu lớn nhất thế giới để sản xuất pin xe điện

Là quốc gia có sản lượng niken lớn nhất thế giới - nguyên liệu chính để sản xuất pin lithium-ion trên xe điện nên rõ ràng Indonesia được hưởng lợi rất nhiều khi xe điện ngày càng phát triển.