Hyundai Thành Công xuất xưởng chiếc Accent thứ 85.000

08/07/2022 bởi Kim Mai
Hyundai Thành Công xuất xưởng chiếc Accent thứ 85.000
Ngày 08/7/2022, Liên doanh giữa Tập đoàn Thành Công (TC Group) và Tập đoàn ô tô Hyundai (HMC) đã chính thức xuất xưởng chiếc xe Hyundai Accent thứ 85.000 tại Nhà máy sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Ninh Bình.