Huyền thoại một thời Nissan 240SX

26/05/2022 bởi Nguyen Duong

Nissan 240SX 

Nissan 240SX là một chiếc xe nhỏ gọn, thể thao được Nissan giới thiệu vào thị trường Bắc Mỹ vào năm 1989 cho 5 phiên bản 1990. Nó đã thay thế mô hình 200SX (S12). Hầu hết các 240sx được trang bị động cơ nội tuyến 4,4 lít (KA24E từ 1989 đến 1990 và KA24DE từ 1990 đến 1998). KA24E có một cam trên cao và KA24DE có cam trên đầu kép. Hai thế hệ riêng biệt của 240SX, S13 (1989 Từ1994) S14 (1994-1998) được sản xuất dựa trên nền tảng của Nissan.