Hàng không dự báo vẫn khó khăn, kiến nghị áp dụng giá 0 đồng với dịch vụ chuyên ngành

10/05/2022 bởi Le Nam
Hàng không dự báo vẫn khó khăn, kiến nghị áp dụng giá 0 đồng với dịch vụ chuyên ngành

Các hãng hàng không Việt Nam đã khai thác trở lại gần 60 đường bay nội địa với trung bình tổng số chuyến bay nội địa thực hiện hàng ngày từ 700 - 800 chuyến bay.