GR Corolla có hệ thống dẫn động tất cả các bánh có thể thay...

09/04/2022 bởi Thuỳ Trang
GR Corolla có hệ thống dẫn động tất cả các bánh có thể thay đổi cho phép người lái chọn mức truyền lực tới bánh sau hoặc bánh trước. Nó có thể truyền tối đa 60% sức mạnh đến bánh trước hoặc 70% tới bánh sau, cho phép người lái kiểm soát cao độ xử lý của xe.